Tirsdag d. 19. marts 2019, Kl. 19:00 til kl. 22:00

Arkæolog Morten Lyngkjær Jensen, Vejle Museerne, fortæller om sidste års udgravning på markerne syd for Vinding Kirke. Hvad forventede man at finde? Hvad fandt man? Morten sætter resultaterne i sammenhæng med lignende undersøgelser, der er foretaget omkring Vinding/Vejle. 

Efter foredraget beretter menighedsrådet om sidste års arbejde samt de tanker og drømme, man har for sognets fremtid.

Aftenen slutter med lidt godt til ganen.

Deltagelse er gratis.

Du kan læse mere om udgravningerne i vores 
seneste kirkeblad, vindingkirkevejle.dk/kirkeblad

Pris
Deltagelse er gratis