KONFIRMATION HVIS LOCKOUT?

Seneste:

Selv om der, her den 24.4., endnu ikke er kommet nogen afklaring på forhandlingerne, kan en strejke/lockout IKKE længere påvirke konfirmationen på fredag, Store bededag. Konfirmationen gennemføres derfor helt som normalt.

 

Tidligere:

Med forligsmandens indgriben kan strejke og lockout i princippet tidligst begynde på femtedagen efter udløbet af de to uger, det vil sige strejke 22. april 2018 og lockout 28. april.

Dog er der den risiko, at forhandlingerne bryder helt sammen, og forligsmanden afslutter forhandlingerne, fordi der ikke kan findes en løsning. Sker det, kan strejke og lockout iværksættes på femtedagen efter sammenbruddet.

--------

Den varslede strejke med start den 4. april rammer ikke nogen af Vinding Kirkes medarbejdere, men hvis lockouten bliver en realitet den 10. april (eller senere), vil kirkens organist og kirkesanger blive ramt. Vores præst Søren og vores graver/kirketjener Bjarne er begge tjenestemænd og skal derfor ikke lockoutes.

Det betyder, at såfremt lockouten fortsætter længere end den 15. april, vil kun præsten og kirketjeneren deltage – men konfirmation bliver der. Det samme vil være gældende for konfirmationen den 27. april.

Konfirmationen den 8. april bliver under ingen omstændigheder berørt.

Vi vil løbende informere her og på Facebook om udviklingen.