Maria Krogsøe Mienert er pr. 15. november ansat som vikar i Vinding og Mølholm sogne indtil ultimo 2019. Maria varetager en del af Finn Illums stilling, idet Finn er bevilget delvis orlov til andet, tjenstligt folkekirkearbejde i det kommende års tid.

Maria bor sammen med sine tre børn og mand i Mølholm og er formand for FDF-kreds FDF Vejle 1. Maria har tidligere været ungdoms – og gadepræst i Esbjerg og diakonipræst i Vejle. Hun glæder sig rigtig meget til at komme i gang med arbejdet og ser frem til at lære begge sogne bedre at kende.

Menighedsråd og kolleger byder Maria velkommen til Vinding, og vi glæder os til samarbejdet.

Dato for indsættelse annonceres senere på hjemmeside og Facebook.