Så kan vi byde velkommen til vores nye sognepræst her i Vinding, og det bliver 44-årige Maria Gitz Christiansen, som er sognepræst i Esajas Kirke på Østerbro i København og skolepræst på Institut Sankt Joseph, hvor hun har været siden 2016.

Maria har rødder i det fynsk/jyske og har blandt andet arbejdet som præstevikar i Sønderjylland, ligesom hun har undervist i kristendom på Rønshoved Højskole. Maria og døtrene Elisabeth (6 år) og Benedicte (2 år) flytter ind i præsteboligen på Svinholtvej den 1. december, og allerede dagen efter, søndag den 2. december, er der indsættelsesgudstjeneste kl. 16 og efterfølgende reception/kirkefrokost i sognehuset. Men mere herom senere.

Menighedsråd og kolleger byder Maria velkommen til Vinding, og vi glæder os til samarbejdet.