Asta Holm Iversen er på ordinært menighedsrådsmøde den 8.5.2019 enstemmigt valgt som ny formand for menighedsrådet. Asta har tidligere, i perioden 2012-2016, fungeret som formand for menighedsrådet, og seneste år har hun beklædt posten som menighedsrådets valgte kasserer. 

Asta afløser Karen Sundbøll, der er udtrådt at menighedsrådet i forbindelse med, at hun i slutningen af marts blev valgt som ny formand for Patientforeningen Dansk Brystkræft Organisation.

På samme møde blev Stephan Haue, også enstemmigt, valgt som ny kasserer.