Menighedsrådet består af otte valgte medlemmer samt sognets præster, der er "fødte medlemmer".
De otte valgte medlemmer, der sidder i perioden 2016-2020, er:

 


Formand
Asta Holm Iversen
Emil Reesens Vej 42, Vejle
Telefon 2290 3147
ahi@post.com

 


Næstformand

Jens Anton Pedersen
Rungsvej 46, Vejle
2026 5311
jens-a@privat.dk

 

Kasserer
Stephan Haue
Bertel Nielsens Vej 10, sttv, Vejle

 


Kontaktperson

Jens David Eskildsen
 Vindingvej 125, Vejle

 


Kirkeværge

Elsebet Maach Andersen
Lange-Müllers Vej 2, Vejle

 


Medlem
Britta Glejberg
Rued Langgaards Vej 20, Vejle

 


Medlem
Lene Bandholtz Jørgensen
Emil Reesens Vej 38, Vejle

 

(FOTO FØLGER)

Medlem
Erik Villadsen
Niels Bugges Vej 14, Vejle

 

 

Menighedsrådet har i 2019 følgende ordinære møder:

9. januar kl. 12.30, 6. februar kl. 12.30, 13. marts kl. 12.30, 10. april kl. 9.00,
8. maj kl. 9.00, 12. juni kl. 9.00, 28. august kl. 9.00, 11. september kl. 9.00,
23. oktober kl. 9.00, 13. november kl. 9.00, 11. december kl. 9.00